Werkdagen: 08:00 – 17:00 uur

Telefoon: 0527-745 475

24/7 Bereikbaarheidsdienst

ALGEMENE VOORWAARDEN DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK hier verder genoemd als DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK en de gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

Rest volgt op zeer korte termijn

Koudetechniek

Service

Verwarming