Werkdagen: 08:00 – 17:00 uur

Telefoon: 0527-745 475

24/7 Bereikbaarheidsdienst

AVG van DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN)
hier verder genoemd als DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat heeft gevolgen voor je privacyverklaring van elk bedrijf of organisatie.
Iedere MKB, ZZP’er of non-profitorganisatie, van vereniging, school, kerk tot overheid, verwerkt persoonsgegevens van de mensen waarmee ze in contact staat. Je hebt persoonsgegevens om goederen en/of diensten te leveren. Je hebt ledengegevens, of je hebt marketinggegevens met de klanten die je wilt. De website van DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) is uitsluitend zakelijk opgezet, maar ook hier verwerken wij gegevens.
Met de nieuwe privacywet AVG (van kracht per 25 mei 2018, ben je wettelijk verplicht om aan je klant of achterban te vertellen wat je met deze gegevens doet. Dat kan heel goed in een privacyverklaring die je op je website zet. Transparant en helder zoals je deze al jaren kunt vinden op deze website en zoals de meeste gewend zijn van DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN).

Privacyverklaring:

De website www.ferryactive.nl beheerd door DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) , gevestigd aan Franklinhage 14, 8302WD Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dijkstra-klimaattechniek.nl en/of DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) Franklinhage 14, 8302WD Emmeloord +31 6 290154686
Persoonsgegevens die wij verwerken:
DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze E-mail en/of website. Hieronder vindt u een overzicht van de

Persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Bankrekeningnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijkstra-klimaattechniek.nl , dan verwijderen wij deze informatie als dat al niet is gedaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling; (Indien van toepassing)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening zoals een opgezette hulpactie uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximaal bewaartermijn.
DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookies- wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkstra-klimaattechniek.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dijkstra-klimaattechniek.nl
DIJKSTRA KLIMAATTECHNIEK(EN) heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP- adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Koudetechniek

Service

Verwarming